Sprawdzone kompetencje

W wielu dziedzinach certyfikacja ma sens. Jej celem jest nie tylko wdrożenie i rozwój jakości standartowej, ale również udokumentowanie i udostępnienie dla ogółu. Przy paszy dla zwierząt niezależne przeprowadzane ekspertyzy są już standartem.

 

GMP+

Pasza jest wrażliwym wyrobem, który według rozporzadzenia o higienie paszy dla zwierząt wymaga zarówno w produkcji, składowaniu jak również w handlu szczególnej staranności. Certyfikacja według GMP+ jest specjalnie dostosowana do wymagań w zakresie żywienia zwierząt. Obejmuje zarówno ochronę przed zanieczyszczeniem, jak również pewną i szybką identyfikację produktu. Do tego systemu kontroli jakości przyłączyło już 11000 firm paszowych z 65 krajów. Przynależność gwarantuje wszechstronne zródło informacji o zakupie komponentów paszowych.

Firma jbs dołączyła do tego systemu w 2006 roku i corocznie podlega kontrolom przez niezależne jednostki certyfikujące.

Więcej na ten temat: www.gmpplus.org

 

QS.

W systemie QS oprócz firm paszowych certyfikat mogą również otrzymać producenci żywności. Celem jest aby wszystkie ogniwa począwszy od paszy a skonczywszy na żywności,wyrównać jakościowo. Kontrole odbywają sie co dwa lata. QS i GMP+ uznają się wzajemnie pod warunkiem, że firmy posiadąjce certyfikat QS poddają się corocznym kontrolom, a firmy posiadające certyfikat GMP+ zarejstrowane są w bazie danych firm posiadających certyfikat QS.

Firmy jak jbs, które sprzedają tylko opakowane towary nie podlegają obowiązkowi poddania się certyfikacji. Mimo tego firma jbs znajduje się w tym rejestrze, dzięki czemu Państwo oraz Wasi kontrolerzy możecie nas znaleźć w bazie danych QS jako handlowca z certyfikatem GMP+.

Więcej na temat: www.q-s.de

 

DE-ÖKO-006

Gospodarstwa, które prowadzą hodowle według zasad ekologicznych, mogą stosować tylko te pasze, które posiadają certyfikaty ekologiczne. Firma jbs posiada tak jak i producent pasz mineralnych dla bydła, certyfikat ABCert wydany przez Ekologiczną Jednostkę Kontrolną. Co roku sprawdzane są procesy produkcji, przechowywanie, oraz skład produktów na zgodność z wymogami ekologicznymi. Na etykiecie produktu zostaje naniesiony numer urzędu eko- kontroli DE-ÖKO-006 jako znak, że jest to produkt nadąjacy się do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. Eko certyfikat jest ważny wyłącznie dla paszy. Zakiszacze i produkty jak podsypki dezynfekujące są kontrolowane przez Instytut Rolnictwa Biologicznego w Niemczech i naniesione na odrebną listę produktów dopuszczalnych na gospodarce.

Więcej na temat: www.abcert.de, www.fibl.org

 

VLOG verified

Znak VLOG przyznawany jest przez stowarzyszenie „Ohne Gentechnik“ („bez modyfikacji genetycznych”). Certyfikowani są producenci pasz. Badanie pasz odbywa sie pod kątem organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Jeśli audyt wypadnie pomyślnie, produkty mogą posiadać znak VLOG.

Więcej na temat: www.ohnegentechnik.org

 

DLG
(Niemieckie Towarzystwo Rolnicze)

DLG oferuje kontrole produktów z równoczesnym udostępnieniem wyników na własnej stronie internetowej www.dlg.org/testlandwirtschaft.html. W zależności od wyrobu kontrole przeprowadzane są według opracowanych przez DLG metod, w szczególności dotyczy to techniki i dodatków paszowych.

Wyroby oraz dodatki paszowe podlegają corocznym kontrolom, w celu zachowania poziomu ich jakości.

Więcej na temat: www.dlg.org

 

DVG

DVG (Niemieckie Towarzystwo weterynaryjne) sprawdza ściśle według wymogów między innymi środki dezynfekujące, oraz nanosi je na listę sprawdzonych produktów dla przemysłu spożywczego i hodowli zwierząt. Lista ta umieszczona jest na stronie internetowej i udostępniona dla wszystkich zainteresowanych, bez ograniczeń. Na liście, do nazwy każdego produktu, podana jest temperatura, czas działania oraz koncentracja produktu. Halamid umieszczony jest na liście do hodowli zwierząt.

Więcej na temat: www.desinfektion-dvg.de

 

Wolne od GMO

Wszystkie dodatki paszowe jbs są wolne od organizmów genetycznie modyfikowanych. W razie potrzeby wystawiamy na poszczególne produkty certyfikaty GMO.

 

Wolne od IBR

W produkcji mymom® start używane są tylko surowce pochodzące z mleka, które są wolne od IBR. Firma jbs posiada zaświadczenie od producenta.

To może być również interesujące ...