Do waszej prasy

Siatka do owijania balotów

W dziedzinie siatek do owijania balotów, postawiliśmy sobie za cel: Dostarczyć dopasowaną do prasy siatkę i zapewnić tym samym podstawę do maksymalnej wydajności.

Przy tym wymagania są bardzo zróżnicowane: szereg systemów wiążących przy różnych szerokościach roboczych, zmieniające się warunki i najróżniejszy sprasowywany materiał. Do tego dochodzą różnorodne możliwości ustawień samej prasy. Realia te stawiają wysokie wymagania co do jakości i wydajności, powodując, że sięgamy po produkty różnych renomowanych producentow siatek. To z kolei umożliwia nam jak najlepsze wypełnienie wysokich oczekiwań naszych klientów w tej materii.

Chrońcie Wasze baloty