orgacell sc® mb

1 pasza uzupełniająca, 4 komponenty: drożdże (żywe i nieaktywne), środek wiążący mykotoksyny i fenol

W skrócie

  • stabilizuje żwacz, szczególnie w sytuacjach stresu
  • pozytywnie wpływa na pobór paszy
  • specjalne aromaty
  • zawiera bentonit, który wiąże mykotoksyny – aflatoksynę B1 u bydła, trzody i drobiu

orgacell sc® mb łączy zalety żywych drożdży wraz z pozytywnymi cechami nieaktywnych drożdży i fenolami oraz bentonitem wiążącym aflatoksynę B1.

Zastosowanie

Stosowanie orgacell sc® mb należy zacząć 4 tygodnie przed wycieleniem, powinno trwać przez cały okres laktacji, aż do zasuszenia. orgacell sc® mb również u bydła opasowego i jałówek zapewniają lepszy wzrost i lepszą zdrowotność.

Dozowanie: orgacell sc® mb podawane są krowom mlecznym w dziennej dawce 20 g na zwierzę.

Opakowanie: worek 20 kg

orgacell sc® mb to kuleczki, w których żywe komórki drożdży otoczone są warstwą nieaktywnych drożdży. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu żywe drożdże aktywują się dopiero w żwaczu i są chronione przed powietrzem, wilgocią i kwasami fermentacyjnymi.

Dobrze funkcjonujący żwacz jest podstawą dla zdrowej, produktywnej i płodnej krowy. Już od dłuższego czasu drożdże mają, słusznie zresztą, stałe miejsce w żywieniu zwierząt. Liczne doświadczenia dowodzą o skutecznej efektywności na trawienie błonnika, wydajność i zdrowie.

Zastosowanie żywych drożdży – średnie wyniki z dwóch doświadczeń

1. Doświadczenie polowe we Francji, 541 krów z 22 gospodarstw
2. Uniwersytet Ultrecht, 67 krów

produkcja tłuszczu i białka w mleku wydajność mleczna
tłuszcz (g/dzień) białko (g/dzień) (kg/dzień)
kontrola żywe drożdże kontrola żywe drożdże kontrola żywe drożdże
1.  1199 1254 (+ 55 g) 894 938 (+ 44 g) 27,1 28,6 (+ 1,5 kg)
2.  1360 1380 (+ 20 g) 1170 1230 (+ 60 g) 33,8 35,7 (+ 1,9 kg)

źródło: Lesaffre Feed Additives

Strawność włókien

Pomimo stosunkowo niskiej dziennej dawki drożdże są w żwaczu bardzo aktywne. Po około 4 tygodniach w odchodach widoczny jest efekt lepszego trawienia włókna. Mniej niestrawionych resztek w paszy oznacza, że zwierzę zachowuje więcej składników odżywczych.

Analiza sitowa

Analiza sitowa: pasza bez dodatku żywych drożdży
pasza bez dodatku żywych drożdży

Analiza sitowa jest najprostszym sposobem kontroli przebiegu procesów trawiennych u krów. Próbka kału zostaje umieszczona na sitku i przepłukiwana jest wodą, dopóki nie stanie się ona przejrzysta. Na sitku zostają tylko niestrawione resztki paszy. Ich ilość i rodzaj jest wskaźnikiem intensywności trawienia.

Analiza sitowa: pasza z dodatkiem żywych drożdży
pasza z dodatkiem żywych drożdży

Po skarmianiu drożdżami widać od razu, że ilość resztek znacznie się zmniejsza. Najbardziej widoczna jest redukcja niestrawionych ziaren kukurydzy.

Działanie na żwacz drożdży Saccharomyces cerevisiae, zawartych w orgacell sc® mb

Żywe drożdże usuwają tlen ze żwacza

orgacell sc mb: żywe drożdże SC 47, zawartość propionianu

Zredukowanie ilości tlenu przez drożdże umożliwia rozwój organizmów rozkładających celulozę. Efekty można zauważyć już po niedługim czasie w odchodach zwierząt. Zmniejsza się w nich ilość niestrawionych włókien i ziaren. Po związaniu tlenu przez drożdże zwiększa się też ilość wolnego wodoru, który zostaje zużyty do produkcji kwasu propionowego. W wątrobie zostanie on później przekształcony w dostarczającą energię glukozę.

Żywe drożdże utrzymują pH żwacza w optymalnym zakresie

orgacell sc mb: żywe drożdże SC 47, stabilizacja pH

Odczyn pH żwacza jest utrzymywany na odpowiednim poziomie, błona śluzowa i mikroflora są chronione.

żwacz – przekrój
żwacz – przekrój

Ściana żwacza pokryta gęstym „dywanem” brodawek oznacza sprawnie funkcjonujący żwacz. Przy niskiej wartośći pH kwasy mogą uszkadzać brodawki żwacza do tego stopnia, że w „dywanie” powstają dziury, przez co pogarsza się trawienie paszy.

Środek wiążący bentonit

orgacell sc mb: środek wiążący bentonit

Bentonit z zawartością smektytu powyżej 70 % jest zarejestrowany przez EFSA (europ. urząd do spraw środków spożywczych), jako środek wiążący mykotoksyny dla aflatoxyny B1. Minerały ilaste takie jak bentonit składają się z poszczególnych warstw silikatowych, które są na siebie nałożone jak listki. Pomiędzy warstwami znajduje się plac dla obcych jonów i molekułów.

orgacell sc mb: aflatoksyny B1 adsorpcja

Tak więc w smektycie, który dysponuje szczególnie dużą powierzchnią wewnętrzną 600 - 800 m² na g, wchłaniają się organiczne kompleksy takie jak myko- i endotoksyny po czym zostają wydalone ze śluzówki zwierzęcia.

Mykotoksyny, nieobliczalne

Grzyby mogą rosnąć zarówno na polu, jak i mogą pojawić się w paszach podczas przechowywania. W fazie wzrostu mogą wytwarzać toksyny, które są często niewidoczne i trudne do zdiagnozowania u zwierząt. Jest bardzo mało paszy podstawowej, która nie jest obciążona grzybami. Z reguły w zależnośći od klimatu występuje więcej różnych toksyn w paszy, które mogą jeszcze bardziej wzmocnić ich szkodliwe działanie. W zależności od stanu żwacza, niektóre z mikotoksyn są unieszkodliwione przez mikroorganizmy się tam znajdujące. Jeśli obciążenie jest zbyt wysokie lub zwierzę jest osłabione, dochodzi do strat energii, utraty apetytu, kudłatej sierści i przede wszystkim do dużej liczby komórek somatycznych przez zwiększoną reakcję układu immunologicznejgo w wymieniu. Ciągłe, profilaktyczne stosowanie dawki wiążącej mykotoksyny jest wskazane, aby utrzymać obciążenie na niskim poziomie i zapewnić zdrowie zwierząt. Żywe kultury drożdży i drożdże nieaktywne optymalizują funkcję żwacza, jak również uzupełniają pozytywny wpływ orgacell sc® mb na działanie przeciwko mykotoksynom.

Fenole

orgacell sc® mb zawiera znormalizowane składniki fenolowe. Fenole neutralizują wolne rodniki, które mają negatywny wpływ na zdrowie zwierząt. Nadmiar rodników jest wytwarzany w organizmie gdy na przykład zwierzę jest narażone na zwiększony stres z powodu ciepła, z powodu wycieleń lub też wysokiej wydajności. Udowodniono, że zastosowanie fenoli zmniejsza zużycie witaminy E i selenu jako przeciwutleniaczy (antyoksydantów). Zapobiega to niedoborom witaminy E i selenu, a te ważne substancje wpływają u zwierząt na wzrost, płodność oraz zarządzanie innymi czynnościami.

Drożdże

Drożdże nieaktywne zawierają między innymi enzymy i witaminy z grupy B co ma pozytywny wpływ na mikroflorę w przewodzie pokarmowym. Substancje ściany komórkowej drożdży mają właściwości wiążące i aktywują układ immunologiczny zwierzęcia.

Składniki i ich działanie

Bentonit

wiąże mykotoksyny
–> lepsza zdrowotność, szczególnie wymion (komórki somatyczne)

wypłukuje trucizny
–> chroni organy, szczególnie jelita

Natychmiastowy efekt, dlatego efekty takie jak redukcja liczby komórek somatycznych często widać już po kilku dniach, w ciągu 2 - 3 tygodni zmniejsza się również zawartość mocznika

Fenole

wyłapują wolne rodniki
–> mniej stresu, lepsze wykorzystanie witaminy C i selenu

odciążają i aktywują system odpornościowy
–> więcej energii dla wydajności, wzmacniają siły ochronne organizmu, mniej infekcji, wspomagają zdrowotność zwierzęcia oraz wymion

Szybkie działanie na wymię powoduje, że efekty takie jak zmniejszenie liczby komórek somatycznych są często widoczne po kilku dniach. Lepszą płodność można ocenić dopiero po upływie 3 miesięcy

Drożdże nieaktywne

ściany komórkowe
–> wiążą toksyny i patogeny

aktywacja systemu odpornościowego
–> wzmocnienie własnej obrony organizmu

szeroki wzór aminokwasowy
–> wysokowartościowe białko dla żwacza

mikroelementy
–> witamina B, biotyna, organiczne pierwiastki śladowe

Szybkie wiązanie toksyn i patogenów, pozytywny wpływ na drobnoustroje żwacza (około 4 tygodni). Zwrócić uwagę na ilość komórek somatycznych i sierść.

Żywe kultury drożdży

wiążą O2
–> wspomagają pozytywne bakterie w żwaczu

stabilne pH
–> lepsze trawienie włókna, więcej tłuszczu w mleku, lepsza zdrowotność zwierząt, kondycja racic oraz funkcja odtruwania

więcej kwasu propionowego
–> więcej energii z paszy

więcej białka drobnoustrojowego
–> wysokiej jakości białko do produkcji mleka

Działanie na drobnoustroje żwacza i środowisko trwa około 4 tygodni. Zwrócić uwagę na odchody: mniej niestrawionej paszy w odchodach. Obserwować zawartość mocznika. Zwrócić uwagę na start w laktację i obserwować pobieranie paszy przy zmianach.

To może być również interesujące ...