jbs rinderhefe 5/10 ph

pasza uzupełniająca z żywymi drożdżami i fenolem dla stabilnego zdrowia zwierząt

W skrócie

 • z ulepszoną recepturą!
 • więcej tłuszczu i białka
 • więcej mleka
 • stabilizacja żwacza, szczególnie w sytuacjach stresu
 • zmniejsza ryzyko kwasicy
 • mniej resztek paszy w odchodach
 • wolny od GMO
 • wzmacnia błonę komórkową

jbs rinderhefe 5/10 ph – drożdże dla bydła zawierają żywe drożdże w postaci małych kuleczek, które powstają w wyniku specjalnego procesu suszenia. Żywe komórki drożdży zostają otulone warstwą nieaktywnych drożdży. Jest to bardzo ważne, bo w ten sposób żywe drożdże uaktywniają się dopiero w żwaczu i są chronione przed powietrzem, wilgocią i kwasami fermentacyjnymi.

Z ulepszoną recepturą!

Znane drożdże jbs rinderhefe 5/10 ph zostały uzupełnione fenolami. Neutralizują one wolne rodniki, które mają negatywny wpływ na zdrowie zwierząt. Nadmiar rodników jest wytwarzany w organizmie gdy na przykład zwierzę jest narażone na zwiększony stres z powodu ciepła, z powodu wycieleń lub też wysokiej wydajności. Udowodniono, że zastosowanie fenoli zmniejsza zużycie witaminy E i selenu jako przeciwutleniaczy (antyoksydantów). Zapobiega to niedoborom witaminy E i selenu, a te ważne substancje wpływają u zwierząt na wzrost, płodność oraz zarządzanie innymi czynnościami.

jbs rinderhefe 5/10 ph zawiera: żywe drożdże, węglan wapnia, tlenek magnezu, fenol.

Zastosowanie

Stosowanie preparatu jbs rinderhefe 5/10 ph powinno rozpocząć się na 4 tygodnie przed wycieleniem i trwać przez całą laktację aż do zasuszenia. Dawka dzienna na zwierzę wynosi 20 g.

jbs rinderhefe 5/10 ph również u bydła opasowego i jałówek zapewniają lepszy wzrost i lepszą zdrowotność. Dawka dzienna na zwierzę wynosi 12 - 24 g.

Opakowanie

worek 20 kg

W doświadczeniu polowym jbs, przeprowadzonym w 111 gospodarstwach, potwierdzają się ogólne wyniki z przeprowadzonych doświadczeń także u naszych klientów. Średnia mleczność wzrosła we wszystkich zakładach przeciętnie o 0,68 kg, w zakładach z grupami żywieniowymi o 1,59 kg mleka. Efekty zdrowotne widoczne były przede wszystkim w przypadkach chorób metabolicznych, takich jak kwasica i ketoza. 100 % gospodarstw z grupami żywieniowymi informowała nas, że rzadziej występowały przypadki kwasicy i ketozy. Spośród wszystkich zakładów, 90 % zanotowało dobre wyniki w związku z kwasicą, a 80 % w związku z ketozą.

Średnie wyniki z dwóch doświadczeń

1. Doświadczenie polowe we Francji, 541 krów z 22 gospodarstw
2. Uniwersytet Utrecht, 67 krów

produkcja tłuszczu i białka w mleku wydajność mleczna
tłuszcz (g/dzień) białko (g/dzień)    
kontrola żywe drożdże kontrola żywe drożdże kontrola (kg/dzień) żywe drożdże
1.  1199 1254 (+ 55 g) 894 938 (+ 44 g) 27,1 28,6 (+ 1,5 kg/d.)
2.  1360 1380 (+ 20 g) 1170 1230 (+ 60 g) 33,8 35,7 (+ 1,9 kg/d.)

źródło: Lesaffre Feed Additives

Analiza sitowa

Pasza bez dodatku żywych drożdży
Pasza bez dodatku żywych drożdży

Analiza sitowa jest najprostszym sposobem kontroli przebiegu procesów trawiennych u krów. Próbka kału zostaje umieszczona na sitku i przepłukiwana jest wodą, dopóki nie stanie się ona przejrzysta. Na sitku zostają tylko niestrawione resztki paszy. Ich ilość i rodzaj jest wskaźnikiem intensywności trawienia.

Pasza z dodatkiem żywych drożdży
Pasza z dodatkiem żywych drożdży

Po skarmianiu drożdżami widać od razu, że ilość resztek znacznie się zmniejsza. Najbardziej widoczna jest redukcja niestrawionych ziaren kukurydzy.

Działanie na żwacz drożdży Saccharomyces cerevisiae, zawartych w jbs rinderhefe 5/10 ph

Żywe drożdże usuwają tlen ze żwacza

jbs rinderhefe 5/10 ph: zawartość propionianu

Tlen działa toksycznie na większość mikroorganizmów żwacza. Zredukowanie ilości tlenu przez drożdże umożliwia rozwój organizmów rozkładających celulozę. Efekty można zauważyć już po niedługim czasie w odchodach zwierząt – zmniejsza się w nich ilość niestrawionych włókien i ziaren. Po związaniu tlenu przez drożdże zwiększa się też ilość wolnego wodoru, który zostaje zużyty do produkcji kwasu propionowego.

Zarówno w okresie zasuszenia (kiedy zwierzęta skarmiane są paszami ubogimi w energię), jak również w okresie laktacji produkcja kwasu propionowego w żwaczu rośnie. W wątrobie zostanie on później przekształcony w dostarczającą energię glukozę.

Żywe drożdże utrzymują pH żwacza w optymalnym zakresie

jbs rinderhefe 5/10 ph: mikroorganizmy rozkładające kwas mlekowy

Bakterie wykorzystujące kwas mlekowy są szczególnie stymulowane i ich populacja w żwaczu zdecydowanie rośnie.

Wzmożona przemiana kwasu mlekowego w kwas propionowy zmniejsza ryzyko kwasicy w przypadku skarmiania wysokoenergetycznymi racjami.

Stabilizacja wartości pH

jbs rinderhefe 5/10 ph: stabilizacja wartości pH

Przy karmieniu racjami wysokoenergetycznymi stabilizacja wartości pH w żwaczu ma szczególne znaczenie (patrz grafika). Przy niskim poziomie mleczności, do wykarmienia krowy pod względem energetycznym wystarczy pasza bogata we włókno (górna linia).
Jeżeli mleczność wzrasta, wzrasta zapotrzebowanie na racje wysokoenergetyczne składające się z bogatych w skrobię pasz lub pasz treściwych. Podczas rozkładu skrobi / węglowodanów zawartych w tych paszach dochodzi w żwaczu do wzmożonej produkcji kwasu mlekowego i w efekcie do obniżenia wartości pH (dolna linia).
Przy wartościach pH poniżej 5,8 istnieje ryzyko, że nastąpi obumarcie dużej liczby bakterii żwacza, a błona śluzowa żwacza zostanie nieodwracalnie uszkodzona przez kwasy. Przy rozpadzie bakterii uwolnione zostają endotoksyny, które mogą prowadzić do objawów zatrucia, np. ochwatu. Stosowanie drożdży paszowych pozwala uniknąć takiej sytuacji. Wartość pH utrzymuje się w bezpiecznym zakresie ponad 6 (linia środkowa), a bakterie i błona śluzowa żwacza mają zapewnioną ochronę.

Żwacz – przekrój
Żwacz – przekrój

Ściana żwacza pokryta gęstym „dywanem” brodawek oznacza sprawnie funkcjonujący żwacz.

Uwaga: zdolność do odtruwania wygasa!

Jedna z bardzo ważnych funkcji żwacza zanika przy wartości pH poniżej 6: chodzi tu o rozkład toksyn przez pierwotniaki. Potrafią one rozkładać skomplikowane molekuły, jak np. mykotoksyny, jednak wymagają trochę wyższej wartości pH, żeby utrzymać swoje życiowe funkcje w normie. W żwaczu, w którym często pH jest niskie, istnieje duże zagrożenie, że toksyny nie będą rozkładane i w dalszym odcinku przewodu pokarmowego przedostaną się wraz z krwią do innych organów.

Poprawa zaopatrzenia w białko

Podstawowym warunkiem, aby krowa była zdrowa i wysokowydajna jest sprawnie funkcjonujący żwacz. Im więcej mikroorganizmów jest aktywnych w żołądku, tym lepsze jest wykorzystanie paszy. Preparat jbs rinderhefe 5/10 ph podwyższa populację mikrobiologiczną żwacza, umożliwiając krowie skuteczniejsze przetwarzanie i większy pobór paszy, a jednocześnie zapewnia lepsze zaopatrzenie w strawne wysokowartościowe białko bakteryjne, co korzystnie wpływa na mleczność krowy.

Oszacowanie karmienia na podstawie składników mleka

jbs rinderhefe 5/10 ph: kontrola przemiany materii, iloraz tłuszcz-białko

Aby rozwiązać specyficzne problemy ze zdrowiem zwierząt konieczne jest przeprowadzenie intensywnych badań. Próbki pobierane ze zbiornika przez mleczarnię i pojedyncze wyniki kontroli mleka stanowią dobrą podstawę danych, w oparciu o które można dokonać pierwszej oceny karmienia.

Zawartość tłuszczu w mleku

Określa stosunek kwasu octowego do kwasu propionowego w żwaczu.
Im więcej kwasu octowego, tym wyższa zawartość tłuszczu w mleku.
Chociaż to karmienie ma największy wpływ na żwacz, a przez to na zawartość tłuszczu, takie czynniki jak genetyka, rasa, pora roku, faza laktacji jak też technologia dojenia i chłodzenia również decydują o ilości tłuszczu.

Niska zawartość tłuszczu (< 3,6 %)
 • niedobór włókna strukturalnego, zredukowane przeżuwanie (< 40 przeżuć/kęs) → kwasica
 • wielkość cząstek w porcji ogólnie zbyt mała lub za duża, więc krowy mogą wybierać paszę
 • za dużo łatwostrawnych węglowodanów w porcji → kwasica
 • za dużo tłuszczu surowego (ok. > 1 kg/dzień) skutkuje tworzeniem sprzężonego kwasu linolowego i hamowaniem syntezy tłuszczu mlecznego w wymieniu
 • niedobór paszy
Podwyższona zawartość tłuszczu (> 5 %)
 • przy niskiej zawartości białka (iloraz tłuszcz-białko ≥ 1,5)
  możliwość ketozy
 • za dużo włókna w paszy

Zawartość białka w mleku

Jest wielkością określającą zaopatrzenie w energię. Nie zależy tak bardzo od karmienia, jak zawartość tłuszczu. Wpływ na nią mają takie czynniki jak genetyka, rasa, pora roku i stadium laktacji. Różnica między zawartością białka w 1. i 3. trymestrze laktacji nie powinna przekroczyć u krowy 0,6 punktu procentowego.

Niska zawartość białka (< 3,0 %)
 • za niski pobór paszy
 • zawartość energetyczna porcji niewystarczająca dla wydajności
 • niedobór (wysokowartościowych) protein w porcji
Wysoka zawartość białka (> 3,8 %)
 • za dużo paszy treściwej / komponentów energetycznych → niebezpieczeństwo kwasicy
 • gdy są problemy ze zdrowiem wymion zawartość białka zazwyczaj rośnie

Poziom mocznika w mleku

Informuje o wykorzystaniu białka surowego z paszy i o funkcjonowaniu żwacza. Zawsze powinno się go oceniać w połączeniu z zawartością białka w mleku (zaopatrzenie w energię). Zbyt wysoka zawartość białka w paszy podwyższa poziom mocznika z mleku. W zależności od wydajności mlecznej, za górną granicę przyjmuje się 300 mg/l mleka. Jeżeli zawartość białka jest normalna (3,2 - 3,8 %), a zawartość mocznika przekracza 300 mg, należy zredukować podawanie białka, aby zapobiec niepotrzebnemu obciążeniu wątroby.

To może być również interesujące ...