jbs rinderhefe 4/10

pasza uzupełniająca z żywymi drożdżami dla stabilnego żwacza

W skrócie

  • stabilizacja żwacza, szczególnie w sytuacjach stresu
  • zmniejsza ryzyko kwasicy
  • mniej resztek paszy w odchodach
  • wolny od GMO

jbs rinderhefe 4/10 – drożdże dla bydła zawierają żywe drożdże w postaci małych kuleczek, które powstają w wyniku specjalnego procesu suszenia. Żywe komórki drożdży zostają otulone warstwą nieaktywnych drożdży. Jest to bardzo ważne, bo w ten sposób żywe drożdże uaktywniają się dopiero w żwaczu i są chronione przed powietrzem, wilgocią i kwasami fermentacyjnymi.

jbs rinderhefe 4/10 zawiera: żywe drożdże, węglan wapnia, tlenek magnezu.

Zastosowanie

jbs rinderhefe 4/10 należy regularnie dodawać do paszy w wystarczającej ilości. Stosowane nośniki, ze względu na swoją objętość i mały ciężar, umożliwiają dokładne wymieszanie preparatu.

Zasadnicze stosowanie preparatu jbs rinderhefe 4/10 powinno rozpocząć się na 4 tygodnie przed wycieleniem i trwać przez całą laktację aż do zasuszenia. Dawka dzienna na zwierzę wynosi 20 g.
jbs rinderhefe 4/10 również u bydła opasowego i jałówek zapewniają lepszy wzrost i lepszą zdrowotność. Dawka dzienna na zwierzę wynosi 10 - 20 g.

Opakowanie

worek 20 kg

Działanie na żwacz drożdży Saccharomyces cerevisiae, zawartych w jbs rinderhefe 4/10

Żywe drożdże usuwają tlen ze żwacza

Tlen działa toksycznie na większość mikroorganizmów żwacza. Zredukowanie ilości tlenu przez drożdże umożliwia rozwój organizmów rozkładających celulozę. Efekty można zauważyć już po niedługim czasie w odchodach zwierząt (patrz: niżej). Zmniejsza się w nich ilość niestrawionych włókien i ziaren. Po związaniu tlenu przez drożdże zwiększa się też ilość wolnego wodoru, który zostaje zużyty do produkcji kwasu propionowego.
Zarówno w okresie zasuszenia (kiedy zwierzęta skarmiane są paszami ubogimi w energię), jak również w okresie laktacji produkcja kwasu propionowego w żwaczu rośnie. W wątrobie zostanie on później przekształcony w dostarczającą energię glukozę

Żywe drożdże utrzymują pH żwacza w optymalnym zakresie

Bakterie wykorzystujące kwas mlekowy są szczególnie stymulowane i ich populacja w żwaczu zdecydowanie rośnie.
Wzmożona przemiana kwasu mlekowego w kwas propionowy zmniejsza ryzyko kwasicy w przypadku skarmiania wysokoenergetycznymi racjami.

Poprawa zaopatrzenia w białko

Podstawowym warunkiem, aby krowa była zdrowa i wysokowydajna jest sprawnie funkcjonujący żwacz. Im więcej mikroorganizmów jest aktywnych w żołądku, tym lepsze jest wykorzystanie paszy.
Preparat jbs rinderhefe 4/10 podwyższa populację mikrobiologiczną żwacza, umożliwiając krowie skuteczniejsze przetwarzanie i większy pobór paszy, a jednocześnie zapewnia lepsze zaopatrzenie w strawne wysokowartościowe białko bakteryjne, co korzystnie wpływa na mleczność krowy.

Analiza sitowa

Pasza bez dodatku żywych drożdży
Pasza bez dodatku żywych drożdży

Analiza sitowa jest najprostszym sposobem kontroli przebiegu procesów trawiennych u krów. Próbka kału zostaje umieszczona na sitku i przepłukiwana jest wodą, dopóki nie stanie się ona przejrzysta. Na sitku zostają tylko niestrawione resztki paszy. Ich ilość i rodzaj jest wskaźnikiem intensywności trawienia.

Pasza z dodatkiem żywych drożdży
Pasza z dodatkiem żywych drożdży

Po skarmianiu drożdżami widać od razu, że ilość resztek znacznie się zmniejsza. Najbardziej widoczna jest redukcja niestrawionych ziaren kukurydzy.

Uwaga: zdolność do odtruwania wygasa!

Jedna z bardzo ważnych funkcji żwacza zanika przy wartości pH poniżej 6: chodzi tu o rozkład toksyn przez pierwotniaki. Potrafią one rozkładać skomplikowane molekuły, jak np. mykotoksyny, jednak wymagają trochę wyższej wartości pH, żeby utrzymać swoje życiowe funkcje w optimum. W żwaczu, w którym często pH jest niskie, istnieje duże zagrożenie, że toksyny nie będą rozkładane i w dalszym odcinku przewodu pokarmowego przedostaną się wraz z krwią do innych organów.

Ochrona wartośći pH żwacza wspomaga jego naturalną funkcję detoksykacji.

To może być również interesujące ...