Do pomyślnej hodowli zwierząt

Higiena

Sukces każdej hodowli zwierząt zależy głównie od warunków pomieszczenia inwentarskiego. Oprócz żywienia decydującym faktorem wpływającym na zdrowotność i wydajność zwierząt jest higiena. W celu uniknięcia częstych infekcji młode zwierzęta, jak również strzyki i wymiona potrzebują otoczenia pozbawionego zarazków środowiskowych. Regularne oczyszczanie i dezynfekcja, jak również stosowanie proszków osuszających, są skutecznym działaniem aby zachować niski poziom zarazków w pomieszczeniach inwentarskich.