dodatek do zakiszania – fermentacja i stabilność po otwarciu

W skrócie

  • szybki i pewny spadek wartości pH
  • zmniejszone straty suchej masy
  • podwyższenie zawartości kwasu mlekowego i octowego
  • przedłużona stabilność tlenowa
  • może być stosowany do trawy, koniczyny, kukurydzy i GPS od 30 % sm
  • 150 g na 100 t zakiszanego materiału roślinnego
  • umieszczony na wykazie środków dla gospodarstw ekologicznych w Niemczech (FiBL)
Umieszczony na wykazie środków dla gospodarstw ekologicznych w Niemczech (FiBL)

harvest INTERNATIONAL® duo
fermentacja i stabilność po otwarciu

harvest international duo: sianokiszonka

harvest INTERNATIONAL® duo jest kombinacją bakterii homofermentacyjnych ze sprawdzoną bakterią L. buchneri. Jednocześnie poprzez obniżenie wartości pH poprawia stabilność kiszonki. Przy dostępie tlenu kiszonka zagrzewa się i dochodzi wówczas do zwiększonej aktywności drożdży oraz utraty cennych składników odżywczych.

Bezpieczne obniżenie pH jest warunkiem, aby kwas octowy wytworzony przez L. buchneri mógł zahamować rozwój drożdży i pleśni.

Specjalna Lactobacillus buchneri

Lactobacillus buchneri to szczep bakterii, który często jest wykorzystywany w przygotowaniu kiszonek. Jako przedstawiciel bakterii heterofermentatywnych stosowany jest przede wszystkim do polepszenia stabilności kiszonki. Ponieważ w rodzinach bakterii dzieje się dokładnie to samo co w prawdziwym życiu, różne szczepy buchneri zarejestrowane w Europie osiągają różne efekty w doświadczeniach. Paweł i Janek Kowalscy należą co prawda do tej samej rodziny, ale podczas gdy Paweł ma z matematyki same piątki – Janek dostaje tylko trójki. Właśnie tak różne są też skuteczność i charakterystyka różnych szczepów buchneri. Wykres poniżej przedstawia wyniki doświadczeń przeprowadzonych na czterech szczepach buchneri, które zostały opublikowane w żurnalu EFSA*.

Straty suchej masy

harvest international duo: zysk sm

Ogólnie znany jest fakt, że w trakcie heterofermentacji przeprowadzanej przez Lactobacillus buchneri, straty suchej masy są większe, niż w kiszonkach bez dodatków. Jednak Lactobacillus buchneri w preparacie harvest INTERNATIONAL® duo oraz plus wykazuje zaskakująco nietypowe zachowanie – straty suchej masy są znacznie niższe. Dzięki efektywnej fermentacji w kiszonce zachowanych zostaje więcej składników pokarmowych, niż w kiszonce bez dodatków.

* EFSA = Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

harvest international duo: zasiedlenie drożdżami i pleśniami

Stabilność po otwarciu

Poprzez użycie zakiszacza harvest INTERNATIONAL® duo ilość drożdży i pleśni grzybów w kiszonce wyraźnie się zmniejszyła.

harvest international duo: stabilność przy dostępie powietrza

W rezultacie stabilność po otwarciu jest przedłużona.

Zastosowanie

  • kiszonki z trawy i koniczyny od 30 % sm
  • GPS od 30 % sm
  • kukurydza

harvest INTERNATIONAL® duo może być stosowany w gospodarstwach ekologicznych.
Dawkowanie: 1,5 g/t zakiszanego materiału

Instrukcja stosowania

Liofilizowany proszek rozpuścić w odpowiedniej ilości wody, dopasowanej do rodzaju używanego dozownika, a następnie rozprowadzić po zakiszanym materiale.
Gotowy roztwór powinien zostać zużyty w ciągu 48 godzin.

Przechowywanie i trwałość

3 miesięcy w +20 °C, 12 miesięcy w +4 °C i 18 miesięcy w -18 °C

harvest international duo: opakowanie

Opakowanie

Torebka o pojemności 150 g wystarcza na 100 t zakiszanego materiału.

Zakiszacz harvest INTERNATIONAL® przegląd

Zastosowanie harvest INTERNATIONAL®
pH
harvest INTERNATIONAL®
duo
harvest INTERNATIONAL®
plus
trawa: < 30 % sm, zanieczyszczona X    
trawa: > 30 % sm, żyto   X  
trawa: > 30 % z dużą ilością cukru   X (X)
kukurydza: < 35 % sm   X (X)
kukurydza: > 35 % sm   (X) X
zboża, GPS   X  
lucerna X    

To może być również interesujące ...