Dodatki paszowe dla

Bydło

Dobrze funkcjonujący żwacz jest warunkiem zdrowej i dobrze wydajnej krowy. Stymulacja mikroorganizmów żwacza jest szczególnie ważna bezpośrednio po porodzie, na początku laktacji. Kiedy spożycie paszy uwarunkowane jest problemami zdrowotnymi, pozostawia wiele do życzenia.

Mikroorganizmy w żwaczu pracują w warunkach beztlenowych. Im więcej mikroorganizmów, które aktywnie trawią w żwaczu, tym jest lepsze wykorzystanie paszy. Zatem celem każdego karmienia musi być zapewnienie optymalnego środowiska dla bakterii w żwaczu. Żywe drożdże zawarte w naszym dodatku paszowym zwiększają populację drobnoustrojów w żwaczu i umożliwiają zwierzętom efektywniejsze wykorzystanie paszy, jak również jej zwiększone spożycie.

Proponujemy również żywe kultury drożdży w połączeniu z różnymi innymi składnikami żywnościowymi, takimi jak preparat wiążący mykotoksyny lub nieaktywne (martwe) drożdże.