Geteste deskundigheid

Op vele gebieden is een certificering zinvol om de kwaliteitsnormen beter uit te kunnen voeren, niet alleen om deze te implementeren en verder te ontwikkelen, maar ook om deze zichtbaar voor de buitenwereld te documenteren. Voor veevoeding is een externe audit door een gecertificeerde organisatie onderhand standaard.

 

GMP+

Veevoeding is een gevoelig product waarvan de productie, de opslag en de handel door de verordening diervoederhygiëne geregeld is. De certificering GMP+ is speciaal ontworpen voor de eisen op het gebied van diervoeding. Het gaat hierbij om bescherming tegen besmetting, alsmede een veilige en snelle traceerbaarheid van de producten. Ongeveer 11.000 diervoeder bedrijven in 65 landen hebben zich aangesloten bij dit kwaliteitssysteem. Dit garandeert een uitgebreide bron van informatie over de aard van voedingscomponenten.

jbs is sinds 2006 aangesloten bij dit systeem en wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Voor meer informatie, zie: www.gmpplus.org

 

QS.

In het QS-systeem kunnen naast veevoederbedrijven ook levensmiddelenbedrijven gecertificeerd worden. Het doel is, om de gehele keten van veevoer tot aan levensmiddelen uit te lijnen op basis van de kwaliteitscriteria. De audit vindt om de twee jaar plaats. QS en GMP+ erkennen zich wederzijds op voorwaarde dat QS een jaarlijkse audit verricht en GMP+ bedrijven geregistreerd zijn in de QS database.

Handelaren, zoals jbs die uitsluitend in zak- of verpakte waren handelt, zijn bij QS vrijgesteld van de certificeringseis. Wij hebben ons toch geregistreerd, zodat u en uw auditor ons op elk gewenst moment in de database van de QS als GMP+ gecertificeerde handelaar kunnen vinden.

Voor meer informatie, zie: www.q-s.de

 

DE-ÖKO-006

Bedrijven, die conform een ecologische richtlijn produceren, kunnen uitsluitend gebruik maken van veevoeders die eco-gecertificeerd zijn. jbs is net als de producenten van minerale voeding voor vee, gecertificeerd door het Eco-control ABCert. Daarbij worden de productie, opslag en samenstelling van de producten jaarlijks beoordeeld ten aanzien van de biologische regelgeving. Het nummer van de biologische controle in stelling DE-ÖKO-006 wordt op het etiket van het product vermeldt als een kenmerk dat het om een product gaat voor biologische bedrijven. Deze eco-certificering is exclusief beschikbaar voor diervoeders. Inkuiltoevoegingsmiddelen en andere bedrijfsbenodigheden zoals stalstrooisel worden beoordeeld door de FiBL in Duitsland en worden vanuit daar vastgelegd in een officiële lijst van toegelaten middelen.

Meer hierover, zie: www.abcert.de, www.fibl.org

 

VLOG verified

Het VLOG-keurmerk wordt toegekend door de vereniging "Ohne Gentechnik". De voedermiddelen worden, door gecertificeerde voederfabrikanten, getest op genetisch gemodificeerde organismen. Bij een succesvolle audit mogen de producten het VLOG-zegel dragen.

Voor meer informatie, zie: www.ohnegentechnik.org

 

DLG

DLG biedt bedrijven een test van hun producten aan met de publicatie van de testresultaten op de website van de DLG: www.dlg.org/testlandwirtschaft.html aan. Afhankelijk van het product, zijn er, door de DLG, testmethoden ontwikkeld voor bedrijfs en veevoer middelen.

Deze worden jaarlijks onderworpen aan een inspectie om zodoende een constante kwaliteit te waarborgen.

Meer hierover, zie: www.dlg.org

 

DVG

De Duitse Vereniging voor Diergeneeskunde onderzoekt onder andere desinfecterende middelen volgens strenge richtlijnen en stelt de lijst van de geteste producten, voor de levensmiddelindustrie en hun veehouderij, op haar website voor alle gebruikers beschikbaar. Daar wordt onder de handelsnaam van het product de vereiste temperatuur, behandelingsduur en de concentratie in samenhang met de werkzaamheid aangegeven. U kunt Halamid vinden in de lijst voor veehouding.

Meer hierover, zie: www.desinfektion-dvg.de

 

GGO vrij (GVO-frei)

Bij jbs zijn alle voedermiddelen vrij van genetisch gemanipuleerde organismen. Wij bieden, indien gewenst, graag een GGO-verklaring aan voor de betrokken producten aan.

 

IBR vrij

Bij de productie van mymom® start - kalverpasta worden alleen melkbestanddelen gebruikt, die vrij zijn van infectieuze Bovine Herpesvirus (IBR). De schriftelijke toezegging van de fabrikant ligt ter inzage bij jbs.

 

Paratuberculose vrij

Bij de productie van mymom® start - kalverpasta worden alleen melkbestanddelen gebruikt, die vrij zijn van paratuberculose. Een verklaring hieromtrent van de fabrikant ligt bij jbs.

Dit zou u ook interessant kunnen vinden ...