Testované kompetence

V mnoha oblastech má certifikace svůj význam, aby se standardy kvality nejen implementovaly a dál rozvíjely, nýbrž i aby byla z vnější strany přehledně sdokumntovatelná. U krmných doplňků je extrémní audit skrze certifikační orgán již standardem.

 

GMP+

Krmivové doplňky jsou citlivým zbožím, u něhož je ve výrobě, skladování a prodeji dle nařízení o hygieně krmiv nutná zvýšená opatrnost. Certifikace GMP+ je speciálně pro potřeby v oblasti výživy zvířat. To zahrnuje ochranu před kontaminací, stejně tak rychlou a spolehlivou cestu sledování produktu. Přibližně 11000 firem zabývajích se krmením zvířat v 65 zemích se připojily k tomuto systému jakosti. To garantuje komplexní zdroj informací o povaze jednotlivých komponent krmiv.

Firma jbs se k tomuto sytému připojila již v roce 2006 a každý rok podléhá nezávislému certifikačnímu auditu.

Více se dozvíte na: www.gmpplus.org

 

QS.

V QS- systému se mohou nechat certifikovat nejen podniky zabývající se vyrobou krmiv, ale i podniky potravinového průmyslu. Cílem je, aby byl uspořádaný celý řetězec podle kvalitativních kritérií od krmiv až po potraviny. Audit se provádí v dvouletém rytmu. QS a GMP+ se vzájemně uznávají za předpokladu, že QS provozy budou audit provádět ročně a GMP+ provozy se nechají registrovat v QS-databázi.

Obchodníci, kteří prodávají výlučně pytlové, případně balené výrobky jako jbs, jsou v systému QS osvobozeni od povinnosti certifikace. I přesto jsme se nechali do toho systému zaregistrovat, abyste nás Vy i Váš auditor mohli kdykoli vyhledat v QS databázi.

Více se dozvíte na: www.q-s.de

 

DE-ÖKO-006

Provozy, které budou hospodařit podle Eko-směrnic, mohou aplikovat pouze krmiva, které jsou ekologicky certifikované. Firma jbs je stejně jako výrobci minerálních krmiv pro hovězí dobytek certifikována Eko - kontrolní stanicí ABCert. Přitom bude výroba, skladování a složení výrobků každoročně přezkoušeno na konformitu s ekologickou vyhláškou.

Více se dozvíte na: www.abcert.de, www.fibl.org

 

VLOG verified (ověřeno VLOG)

Pečeť VLOG je udělována Asociací pro potraviny bez genetického inženýrství. Tento certifikát obdrží výrobci krmiv. Krmivo je testováno na geneticky modifikované organismy. Při úspěšném auditu mohou tyto produkty být označeny VLOG pečetí.

Více se dozvíte na: www.ohnegentechnik.org

 

DLG

Německá testovací společnost DLG nabízí firmám testování výrobků se zveřejněním výsledků na internetových stránkách DLG www.dlg.org/testlandwirtschaft.html. Podle druhu výrobků má DLG vyvinuté testovací metody pro techniku, provozy a krmiva.

Provozy a krmiva jsou každoročně podrobovány kontrole, aby se zabezpěčila neměnná kvalita.

Více se dozvíte na: www.dlg.org

 

DVG

Německá veterinárně-medicínská společnost (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft) podle přísných směrnic testuje kromě jiného i dezinfekční prostředky a zveřejňuje listinu testovaných výrobků z potravinářské oblasti a chovu zvířat na internetových stránkách, která je všem uživatelům dostupná bez omezení. K příslušnému obchodnímu názvu výrobku je uvedená požadovaná teplota, doba působení, koncentrace a účinnost. Halamid najdete na seznamu pro chov zvířat.

Více se dozvíte na: www.desinfektion-dvg.de

 

GMO-free (Bez GMO)

Všechny krmné produktky jbs jsou bez geneticky modifikovaných organismů. V případně potřeby Vám rádi předložíme GMO (GVO) osvědčení pro příslušné výrobky.

 

IBR-free (Bez IBR)

Při výrobě mymom® start - pasty pro telata jsou používané pouze mléčné složky, které jsou bez IBR. Výrobce tuto záruku předkládá jbs.

To by Vás také mohlo zajímat ...