Doplňkové krmivo pro

Prasata

Díky vývoji v chovu jsou vrhy prasnic stále početnější a šance na přežití slabých selat nižší. V důsledku toho by měla být odchovu selat věnována zvláštní pozornost. Již první dny odchovu selat jsou směrodatné pro jejich budoucí vývoj. Nabízíme Vám zajímavé portfolio od období porodu až po odstavení selat. Inovativní produkty jsou výsledkem spolupráce s firmou Nukamel, která je našim belgickým výrobcem produktů na mléčné bázi a z vlastního vývoje firmy jbs.

Další produkty pro chov prasat