jbs rinderhefe 4/10

doplňkové krmivo s živými kvasinkami pro stabilní bachor

V kostce

  • stabilizuje prostředí bachoru, zejména při stresu
  • snižuje riziko acidózy
  • méně zbytků krmiva v lejnu
  • neobsahuje geneticky modifikované organismy

jbs rinderhefe 4/10 obsahuje živé kvasinkové kultury, které mají díky speciálnímu procesu schnutí formu malých kuliček. Při tomto procesu dochází k obalení kvasinkových buněk vrstvou inaktivních kvasinek. Díky tomu jsou živé kvasinky aktivní teprve až v bachoru a zůstávají ochráněny před vzduchem, vlhkostí a kvasnými kyselinami.

jbs rinderhefe 4/10 obsahuje: živé kvasinkové kultury, uhličitan vápenatý, oxid hořečnatý.

Aplikace

Produkt jbs rinderhefe 4/10 by měl být pravidelně a v dostatečném množství přidáván do krmiva. Použité nosiče umožňují díky svému velkému objemu při malém množství dokonalé promíchání.

Produkt jbs rinderhefe 4/10 by měl být aplikován zejména v období od 4 týdnů před otelením, po celou dobu laktace až do zasušení, dávkování 20 g na zvíře a den. jbs rinderhefe 4/10 může být skrmováno u masného dobytka a jalovic, dávkování 10 - 20 g na zvíře a den.

Balení: pytle 20 kg

Účinky v produktu jbs rinderhefe 4/10 použitých živých kvasinkových kultur Saccharomyces cerevisiae v bachoru

Živé kvasinky spotřebovávají v bachoru kyslík

Kyslík má na většinu mikroorganismů v bachoru toxický účinek. Živé kvasinky snižují obsah kyslíku, zvyšuje se počet bakterií odbourávajících celulózu. To se projeví už zakrátko na lejnu zvířete (viz níže); množství zbytků vláken a zrn se snižuje. Díky vázání kyslíku na živé kvasinky je k dispozici více volného vodíku na tvorbu kyseliny propionové.

V bachoru se tvoří výrazně více kyseliny propionové, a to jak v případě energeticky chudšího krmiva ve fázi stání na sucho, tak i v průběhu laktace. Kyselina propionová se později v játrech mění na dodavatele energie – glukózu.

Živé kvasinky udržují hodnotu pH v bachoru v optimálním rozmezí

Bakterie spotřebovávající kyselinu mléčnou jsou výrazně stimulovány a jejich populace v bachoru se signifikantním způsobem zvětšuje.

Zvýšenou přeměnou kyseliny mléčné na kyselinu propionovou se navíc snižuje riziko acidózy při krmení energeticky bohatších dávek.

Zlepšení zásobování bílkovinami

Dobře fungující bachor je základním předpokladem zdravé krávy s vysokou užitkovostí. Čím více je v bachoru aktivních mikroorganismů, tím lepší je využití krmiva.

Produkt jbs rinderhefe 4/10 zvyšuje mikrobiální populaci v bachoru a umožňuje tím krávě efektivně přejít na jiné krmivo, zvýší se příjem krmiva a zlepší se zásobování kvalitní, dobře stravitelnou bakteriální bílkovinou. To pozitivně působí na nádoj.

Test se sítem

Krmení bez živých kvasinek
Krmení bez živých kvasinek

Test se sítem nám dává možnost udělat si za pomoci těch nejjednodušších prostředků představu o procesech v trávicím traktu krávy. Vzorek lejna dáme do běžného kuchyňského cedníku a proplachujeme tak dlouho, až je voda čirá. V cedníku zůstanou nestrávené části krmiva. Množství a druh těchto nestrávených zbytků jsou ukazatelem intenzity trávení.

Krmení s živými kvasinkami
Krmení s živými kvasinkami

Jsou-li zvířatům do krmiva přidávány živé kvasinky, projeví se to zcela zjevně na menším množství nestrávených zbytků. Přitom se sníží zejména podíl nestráveného kukuřičného zrna.

Pozor: detoxikační funkce pomíjí!

Jedna velmi podstatná funkce bachoru začíná při hodnotách pH pod 6 stagnovat: odbourávání toxinů prvoky. Ti odbourávají komplikované molekuly, jako jsou třeba mykotoxiny, potřebují však pro zachování svých životních funkcí vyšší hodnotu pH. V případě bachoru s často nízkými hodnotami pH tedy existuje velké nebezpečí, že toxiny nebudou odbourávány a během dalšího postupu trávicím traktem se krví dostanou do všech orgánů.

Zabezpečení pH-hodnoty bachoru podporuje přirozenou funkci vyvazování toxinů.

To by Vás také mohlo zajímat ...