jbs barrierefilm®

bariérová fólie

V kostce

 • až 8 x nižší propustnost pro kyslík než německá norma DLG
 • menší ztráty na senáži/siláži
 • menší ztráty na krajích a vrchu plachty
 • redukce ztráty sušiny
 • úspora práce
 • méně nákladů na likvidaci
 • šíře až 20 m

jbs barrierefilm® minimalizuje průnik kyslíku do siláže

jbs barrierefilm: bariérová fólie

jbs barrierefilm® je

 • spodní (tzv. podkladová) fólie, kterou lze použít v kombinaci s jakoukoli hlavní plachtou
 • vícevrstvá fólie z polyetylenu a EVOH (stoprocentně recyklovatelná)
 • pro kyslík velmi neprodyšná fólie, nepropouští téměř žádný kyslík
 • možnost ochránit povrch a okraje siláže před plísněmi a kvasinkami

Při následném zahřívání a kažení siláže hrají kvasinky a plísně rozhodující roli. A sice vždy, když je k dispozici dostatek kyslíku. Kyslík má největší vliv na množení těchto škodlivých zárodků. V průběhu skladování siláže proniká kyslík silážní plachtou, zárodky se pomalu rozvíjejí. Jakmile je silo otevřeno, může díky průniku kyslíku na řezné ploše (čele siláže) dojít k explozivnímu rozmnožení a plošnému napadení plísněmi.

Kyslíková bariéra jbs barrierefilm®

 • podporuje bakterie mléčného kvašení a tím rychlé snížení hodnoty pH
 • již od začátku snižuje rozvíjení kvasinek a plísní v siláži, resp. na jejím povrchu
 • chrání objemné krmivo před následným zahříváním a ztrátou živin
 • chrání objemné krmivo před kažením a tvorbou mykotoxinů
 • chrání před ztrátami krmiva a zvýšeným pracovním úsilím

Silážní plachty se zpravidla vyrábějí z polyetylenu (PE), neboť se jedná o robustní a vůči kyselinám odolný materiál. Propustnost pro kyslík činí u kvalitních plachet v závislosti na tloušťce a výrobku přibližně mezi 150 a 250 cm³ na m² a den (norma DLG*, DIN test 53380-3:1998-07). Testy však ukazují, že v praxi mohou tyto hodnoty vycházet o něco hůře.

Fólie z polyamidu (PA) jsou pro kyslík velmi neprodyšné a byly různými výrobci testovány jako bariérové fólie pro siláž. Tento materiál však bohužel není ani odolný vůči kyselinám, ani není zcela rezistentní vůči vlhkosti, takže při použití na vlhké siláži ztrácí svou vysokou nepropustnost pro kyslík až do svého rozložení působením kyselin vznikajících při silážování.

* DLG – Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaft – Německá zemědělská společnost

Čím méně kvasinek a plísní se v průběhu skladování krmiva vytvoří, tím stabilnější je siláž po otevření sila a tím menší jsou ztráty na obsažených živinách!

Aby se s polyetylenem dosáhlo nepropustnosti pro kyslík jako fólie jbs barrierefilm®, musela by se taková plachta vyrábět v tloušťce 600 μ! To znamená více materiálu a výrazné omezení přilnavosti k povrchu siláže a ztížení manipulace, nemluvě už o značně vyšších nákladech.

Řešením je fólie jbs barrierefilm®, u které je její pro kyslík nepropustná vrstva z obou stran chráněna vrstvou z polyetylenu. Fólie jbs barrierefilm® je vyráběna s cílem dosáhnout propustnosti pro kyslík nižší než 20 cm³/m²/24 h. jbs barrierefilm® tak v neprodyšnosti daleko předčí všechny tradiční varianty zakrytí s propustností cca 150 - 250 cm³/m²/24 h.

Pravidla pro zakrývání tenkými fóliemi

 1. Pokládejte volně!

  Tenké fólie by vždy měly být pokládány volně, aby se mohly přizpůsobit nerovnostem na povrchu siláže.

 2. Na fólii pokud možno nestoupejte!

  Je-li to nutné, pak jedině v podélném směru, nikdy nechoďte přes šikminy na stranách.

 3. Napojení fólie zajistěte zábranami proti přístupu kyslíku!

  Jsou-li fólie napojovány, počítejte s překrytím min. 50 cm a zabezpečte toto překrytí bariérou ze zátěžových pytlů.

 4. Zapomeňte na písek/zeminu!

  Sypké materiály jako zátěž na koncích fólie ji napínají, písek na povrchu siláže představuje pro fólii nebezpečí protržení.

 5. Pozor na staré pneumatiky!

  Staré pneumatiky křehnou, dochází k obnažení ocelové výztuže, která může poškodit fólii. Pneumatiky nikdy nevytvoří průběžnou zábranu proti pronikání kyslíku, lepším řešením jsou zátěžové pytle naplněné do ¾ jemným štěrkem, nejlépe v kombinaci s vakem na zátěžové pytle jbs barriereschlauch.

To by Vás také mohlo zajímat ...